Jdi na obsah Jdi na menu
 


Provoz ZŠ Bratrušov od 25.5.2019

Základní škola a Mateřská škola Bratrušov, okres Šumperk, příspěvková organizace Bratrušov 133, 787 01  Šumperk

       Tel. 583 253 276      IČO: 70 996 237      email: zs.bratrusov@seznam.cz

 

Vážení rodiče,

Od 25.5.2020 je možné znovu navštěvovat ZŠ v Bratrušově. Docházka do školy je dobrovolná a rodiče mohou  děti vyučovat doma formou distanční výuky.

Rodič nebo zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy a to do 18. 5 2020.

V případě docházky dětí do školy je nutné dodržet bezpečnostní pravidla :

Každý žák/žákyně dodá čestné prohlášení o neexistenci infekčního prohlášení ( tiskopis dodá škola).

 

- Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

- Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.

- Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

- Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

- Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.

- Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

- Škola organizuje provoz v šatnách, případně místech určených k odložení svrchního oděvu a přezutí tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin.

 

 

— Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).

— Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků.

— Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.

— V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.

 — Je nutné zajistit takové rozmístění lavic ve třídě, které umožní dodržet stanovený odstup mezi žáky – 2 metry (nejméně 1,5 metru) – například obrázek v příloze.

— Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.

— V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).

— Škola vede evidenci o docházce žáků do školy. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.

 

Rámcová pravidla pro poskytování školního stravování v zařízení školního stravování

— V jídelně se při výdeji jídla nesmí potkávat žáci z různých skupin žáků. Při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě. A dále je nutné zajistit rozestupy mezi jednotlivými

skupinami. Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce nebo použije dezinfekční prostředek. Roušku si sundává před samotnou konzumací jídla a pití a to do vlastního sáčku.

— Jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.

 

Po dobu docházky do ZŠ platí stejná pravidla při onemocnění žáka a omlouvání žáka.

Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den. Cílem dopolední části vzdělávání je zajistit vzdělávání žáků, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku.

Obsah vzdělávání dopolední části vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školy. Jedná se o hlavní

Vzdělávací obsah. Cílem odpolední části je zájmové vzdělávání žáků.

 

Souhlas se vzděláváním žáka od 25.5.2020 v ZŠ Bratrušov za dodržení hygienických podmínek stanovených vládou ČR.

 

Žák/žákyně _______________________________________ nar. ______________________

 

Bude navštěvovat od 25.5.2020 ZŠ Bratrušov.          ANO          NE

 

Bude přihlášena ke školnímu stravování                    ANO         NE

 

Bude navštěvovat školní družinu                                 ANO         NE

 

 

 

 

V Bratrušově dne : ________________